Quantitative determination of substances that determine the aroma of the extract of a bay leaf

The innovative and nanotechnologies in the chemical and food industries
Proceedings of the 2nd International Scientific Conference «Chemical Technology and Engineering»: June 24–28, 2019, Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2018, pp. 147–149

Authors

First and Last Name Academic degree E-mail Affiliation
Victoria Evlach Sc.D. evlashvv [at] gmail.com Kharkiv State University of Food Technology and Trade
Kharkov, Ukraine
Volodymyr Potapov Sc.D. potapov [at] bigmir.net Kharkiv State University of Food Technology and Trade
Kharkov, Ukraine
Inna Piliugina Ph.D. inna.piliugina [at] ukr.net Kharkiv State University of Food Technology and Trade
Kharkov, Ukraine
Dmytro Bilyi No jimmykraun [at] ukr.net Kharkiv State University of Food Technology and Trade
Kharkov, Ukraine

I and my co-authors (if any) authorize the use of the Paper in accordance with the Creative Commons CC BY license

First published on this website: 30.03.2019 - 15:58
Abstract

It is established that during the chladone extraction of the bay leaves the color, smell and taste of the original plant material are preserved. The number of flavors of the chladone extracts of the bay leaf after the first and second extractions has been determined. It was shown that the content of aromatics in chladone extracts of the bay leaf is 3,6 ... 4,8 times more in comparison with water-alcoholic extracts.

References

[1] A. G. AL-Hashimi, S. A. Mahmood, “The nutritional value anda ntioxidant activity of bay leaves (Laurusnobilis L.)”, Bas.J.Vet.Res., vol. 15, no.2, January, pp. 246-259, 2016.

[2] M. Petrovič, K. Karlovič, D. Kremer, M. Randič, R. Erhatič, S. Srečec, “Phytochemical Characterization of Bay laurel (Laurusnobilis L.) Essential Oils in Croatia”, 54th Croatian& 14th International Symposiumon Agriculture, At Vodice, Croatia, 2019, p. 120.

[3] H. Fidan, G. Stefanova, I. Kostova, S. Stankov, S. Damyanova, A. Stoyanova, V. D. Zheljazkov, “Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Laurus nobilis L. Essential Oils from Bulgaria”, Molecules, vol. 24, no.4(804), February, pp.1-10, 2019.

[4] B. Yilmaz, I. Deniz, “The Effects of Cultivation Area and Altitude Variation on the Composition of Essential Oil of Laurus nobilis l. Grown in Eastern, Western and Central Karadeniz Region”, International Journal of Secondary Metabolite, vol. 4, no. 3, December, pp. 187-194, 2017.

[5] V. V. Poharska, R. Yu. Pavliuk, N. P. Maksymova, O. O. Savchenko, “Stabilizatsiia karotynoidiv u poroshkopodibnykh dobavkakhi z vykorystanniam naturalnykh antyoksydantiv”, Progresivnі tekhnіka ua tekhnologіі harchovih virobnictv restorannogo gospodarstva і torgіvlі: zb. nauk. pr., Harkіv: HDUHT, vol. 2 (14), pp. 71-79, 2011.

[6] B. V. Yehorov, N. O. Mohylianska, “Otsinka sanitarnykh pokaznykiv priano-aromatychnoi syrovynyta priano-oliinykh sumishei”, Kharchova nauka i tekhnolohiia, № 2(27), pp. 34-38, 2014.

[7] N. O. Nepomniashcha, O. A. Shtonda, “Vykorystannia ekstraktiv spetsii ta prianoshchiv u tekhnolohii subproduktovykh kovbasnykh vyrobiv”, Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Hzhytskoho, tom 14, № 2(52), vol. 3, pp. 257-260, 2012.

[8] D. I. Prokopchuk, O. I. Pokrovskij, O. O. Parenago, S. A. Bagateliya, A. A. Markoliya,        S. A. Pokryshkin, V. V. Lunin, ”Sravnenie kachestvennogo sostava ehkstraktov list'ev lavra, poluchennyh metodami sverhkriticheskoj flyuidnoj ehkstrakcii i SVCH-ehkstrakcii”, Himiya rastitel'nogo syr'ya, 2018, №3, pp. 169–177.

[9] G. I. Kas'yanov, A. V. Pekhov, A. A. Taran, ”Natural'nye pishchevye aromatizatory – CO2- ehkstrakty”, Pishchevaya promyshlennost', 1978, p. 176.

[10] G. I. Kas'yanov, ”Analiz sovremennyh tekhnologij pishchevoj bioindustrii”, Vestnik biotekhnologii i fiziko-himicheskoj biologii im. YU. A. Ovchinnikova, 2008, pp. 48-56.

[11] O. І. Osec'kij, ”Eksperimental'ne vivchennya optimal'nih parametrіv procesu ekstrakcіі zrіdzhenimi hladonami і analіz osoblivostej jogo realіzacіі pri molekulyarnomu frakcіonuvannі bіologіchnoі sirovini roslinnogo і tvarinnogo pohodzhennya”, Zvіt pro naukovo-doslіdnu robotu, Harkіv, 2017, pp. 1-39.

Official paper