STUDY OF THE PROCESS OF CHANGING OF THE EFFECTIVE GAS FACTOR IN TIME UNDER THE CONDITIONS OF GASLIFT FLOWING

Modern Geodesy in Petroleum & Mineral Exploration

Authors

First and Last Name Academic degree E-mail Affiliation
Anna Lysenko No annainred18 [at] gmail.com University of Miskolc
Miskolc, Hungary
Bohdan Mishchuk Ph.D. bohdanmishchuk [at] nung.edu.ua IFNTOGU
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Lubomyr Poberezhny Sc.D. lubomyrpoberezhny [at] gmail.com IFNTOGU
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Dmytro Volchenko Sc.D. vol21 [at] ukr.net IFNTOGU
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Yaroslav Yakymechko Ph.D. jarykjj [at] ukr.net IFNTOGU
Ivano-Frankivsk, Ukraine

I and my co-authors (if any) authorize the use of the Paper in accordance with the Creative Commons CC BY license

First published on this website: 31.10.2020 - 23:18
Abstract 

Flow exploitation of wells is an atural way of conducting the process and, therefore, it is the most rational way as it is based on the use of natural reservoir energy. Extending the duration of the flowing perio dremainsa topical task a teachoil field.One of the most accessible ways to do this is to coordinate the operation of the well and the oil pool over time throughout the oil production period.

References 
  1. Rozrobka ta ekspluatatsiia naftovykh rodovyshch: Pidruchnyk, 4-te dopovnene vydannia V.S.Boiko. – Kyiv: Mizhnarodna ekonomichna fundatsiia, 2008. – 488 s. [Development and operation of oil fields]
  2. Suyarko V.G. Prognozuvannya, poshuk ta rozvidka rodovyshh vuglevodniv:Pidruchny`k / V.G. Suyarko. – Xarkiv: Folio, 2015. – s.
  3. Baturyn Yu. E. Proektyrovanye y razrabotka neftyanyx y gazoneftyanyx mestorozhdenyj Zapadnoj Sybyry. Knyga 1. Proekty rovanye razrabotky. – Tyumen: TYU, 2016. – 151 s.
  4. Proektuvannia rozrobky naftovykh rodovyshch V.S.Boiko. – Ivano–Frankivsk: Nova Zoria, 2011. – 580s. [Design of oil fields development]
  5. Kachmar Yu.D. Intensyfikaciya pryplyvu vuglevodniv u sverdlovynu / Yu.D.Kachmar, V.M.Svitlyczkyj, B.B.Synyuk, R.S.Yaremijchuk. – Lviv: vyd. Centr Yevropy, 2004. – 351s.
  6. development Telkov A.P., Grachev S.Y. Prostranstvennaya fyltracyya y prykladnye zadachy razrabotky neftegazokondensatnyx mestorozhdenyj y neftegazodobychy.— Tyumen: OOO NYPYKBS-T.— 2001.— 460 s.
  7. Basnyev K.S., Dmytryev N.M., Kanevskaya R.D., Maksymov V.M. Podzemnaya gydromexanyka. Uchebnyk dlya vuzov. Yzhevsk, YKY, 2005 g., 495 s.
  8. Poberezhnyi, L. Y., Marushchak, P. O., Sorochak, A. P., Draganovska, D., Hrytsanchuk, A. V., & Mishchuk B. M. // Corrosive and Mechanical Degradation of Pipelines in Acid Soils. Strength of Materials, 2017. Pages 1-11.
  9. Tekhnolohiia rozrobky naftovykh rodovyshch V.S.Boiko. – Ivano–Frankivsk: Nova Zoria, 2011. – 509s. [Technology of oil fields de velopment]

Comments

Secretary GeoTerrace
researcher, secretary

Dear authors,
Thank you for your paper submission!

Please note that the volume of your paper should comply to 4 full pages limit (including references). Please shorten your paper to 4 full pages and format the references in your paper according to the conference requirements (APA style). Proper references formatting is essential for conference papers inclusion in the bibliographic databases.

Tue, 11/03/2020 - 21:54