Become a reviewer

Applicant: Taras_Boyko
Your disciplines 
Classical studies
Computer science
Earth & Environmental sciences
Engineering
Life sciences
Materials science
Short Biography 
Тема кандидатської дисертації: «Низькотемпературна дифузія фосфору в кремній з твердих планарних джерел» за спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки. Тема докторської дисертації — «Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції» за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.