Become a reviewer

Applicant: targut
Your disciplines 
Computer science
Earth & Environmental sciences
Education
Engineering
Geosciences
Short Biography 
Гуцул Тарас Володимирович (08.02.1990) Закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у 2011 році за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр». Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу у 2019 році за освітньою програмою «Геодезія». Захистив кандидатську дисертацію 19 червня 2020 року за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія, фотограмметрія та картографія» в Київському національному університеті будівництва і архітектури. Тема кандидатської дисертації: «Геоінформаційна мультиагентна оптимізація планування розвитку дорожньо-транспортної мережі (на прикладі території Чернівецької області)». 12 листопада 2020 року на базі Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури склав кваліфікаційний іспит інженера-геодезиста (№014677). 17 травня 2022 року виконав вимоги на отримання вченого звання доцента. Член Всеукраїнської аеро-геодезичної асоціації. Гарант освітньої програми зі спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Тематика досліджень: автоматизація топографо-геодезичних робіт, цифрове моделювання поверхонь, оцінка точності алгоритмів апроксимації рельєфу, порівняння методів спрощення лінійних об’єктів, картографічна генералізація, ГІС-технології в прийнятті управлінських рішень.
Your ResearcherID Profile 
R-8012-2017